Kastrovat, nekastrovat fenu, případně kdy?

Jeden z hlavních důvodů, proč majitel přichází do ordinace s požadavkem na kastraci jeho feny, je odstranění příznaků hárání, snaha se vyhnout nepříjemnému dotírání psů a především nechtěnému nakrytí feny. Druhá skupina majitelů se mě ptá, zda kastraci doporučuji nebo ne. V tomto článku se Vám pokusím shrnout všechny výhody(klady) a nevýhody(zápory) kastrace fen.

Pro mě, jako pro veterináře, je hlaním důvodem ke kastraci feny zdravotní hledisko. Mezi zdravotní problémy, které souvisí s ovariálním(vaječníkovým) cyklem se řadí především nádory mléčné lišty, ovariální cysty, pyometra, cukrovka, pseudogravidita, nádory pohlavních orgánů. Takže pokud fenu necháte vykastrovat v období po prvním hárání, všech těchto rizik se zbavíte. Procento vzniku nádorů na mléčné liště se pohybuje pod 10%, pokud se fena hárá v životě pouze jednou. Samozřejmě existuje názor, a v některých evropských státech se to běžně dělá, fenu kastrovat ještě před prvním háráním. S tímto názorem se však z mnoha důvodů neztotožňuji, myslím, že je potřeba nechat pejska především dospět.

Abych neuváděla pouze výhody kastrace, je třeba přiznat, že existují i nevýhody. Jedna z prvních nevýhod je, že kastrace je zákrok, při kterém se musí otevírat dutina břišní a tudíž je potřeba pejska uvést do celkové narkózy. Narkóza sebou samozřejmě nese svá rizika, tak jako u lidí. Samozřejmě se snažíme těmto rizikům předcházet důkladným předoperačním vyšetřením a použitím šetrné inhalační narkózy. Další komplikace mohou nastat během zákroku, ale také po něm(operační a pooperační komplikace). V neposlední řadě je také potřeba zmínit riziko močové inkontinence u kastrovaných fen, procento není vysoké, i když jsou plemena, u kterých se tato komplikace objevuje častěji, například boxeři. Pokud se tato komplikace objeví, dá se řešit medikamentózně.

Kdy tedy kastraci provést?

Feny se nejčastěji kastrují po dosažení pohlavní dospělosti. U většiny fen je to mezi 8. až 12. měsícem věku, kdy fena poprvé hárá. Jak jsme uváděla výše, nejlépe tedy po prvním hárání, ale chirurgický zákrok se dá provést v jakémkoliv věku. Doporučuje se zákrok provádět asi 1-3 měsíce po skončení hárání, v období tzv. anestru. V této době jsou pohlavní orgány v klidu, nejsou překrvené a zvětšené, tudíž je menší riziko operačním koplikací.

Jak je to s tloustnutím?

Přibírání na váze u kastrovaných zvířat není až tak velký problém, pokud majitelé dodržují správnou výživu a pejsek má dostatečné množství pohybu. Obecně se u kastrovaných zvířat sníží úroveň metabolismu zhruba o 1/3. Ale reakce organismu je vždy vysoce individuální, z čehož vyplývá, že jsou jedinci, kteří s tím budou mít problém a také jsou jedinci, u kterých se vůbec nic nezmění.