Pohotovost

Veterinární ordinace Ambuvet nezajišťuje pohotovostní službu
 
 
Mimo ordinační hodiny je nutné vyhledat nejbližší ordinace či kliniky, které tuto službu zajišťují.
Tato zařízení přijímají akutní případy podle nastavení svých služeb.