Jak a kdy vakcinovat kočku?

Vakcinace koček má svá specifika a bohužel není majitely tak často vyžadována, jako u psů. Ze zákona není povinné nechat Vaší kočku očkovat, dokonce ani proti vzteklině. I když se situace zlepšuje, stále je vysoké procento nenaočkovaných koček a to umožňuje šíření vážných infekčních onemocnění.

Základní očkování Vaši kočičku chrání proti infekční panleukopenii, rhinotracheitidě, calicicviróze a chlamydióze. Chlamydióza je kočičí onemocnění, které je přenosné i na člověka, způsobuje onemocnění horních a dolních cest dýchacích, týká se to především dětí, starších lidí a lidí s oslabeným imunitním systémem(HIV, chemoterapie) a velice špatně se diagnostikuje.

Kdy tedy vakcinovat? - První očkování se provádí ve věku 8.týdnů, druhá dávka potom následuje v rozmezí 3-4 týdnů, tedy v týdnu 11.-12. Každoročně potom následuje přeočkování. Očkování proti vzteklině je diskutabilní, pro venkovní kočičky je samozřejmě doporučitelné a my ho provádíme, alespoň ve tříletém cyklu. U koček, které jsou pouze doma tato vakcinace ztrácí smysl. Vakcinace proti vzteklině se dá provést kdykoliv od stáří 3.měsíců.

Rozšířená vakcinace koček obsahuje dvě další vakcíny a to proti FeLV(komplex virové leukémie) a FIP(felinní infekční peritonitida). Obě tato onemocnění jsou vysoce nebezpečná a bohužel v tuto chvíli neléčitelná. V případě obou těchto vakcin je nutné zvážit riziko možnosti nakažení a před vakcinací je nutné provést vyšetření krve pro vyloučení infekce těmito viry. V případě skryté infekce by mohla vakcinace kočkám výrazně uškodit.

V oblasti vakcinace koček je také důleřité zmínit možnost vzniku tzv. postvakcinačního sarkomu. Jedná se o nádor měkké tkáně(sval, podkoží, kůže), který se může vyvinout v místě vpichu po vakcinaci. Čím častěji je kočka vakcinována, tím vyšší je riziko. Ve známých studiích, není uvedeno po kterých vakcinách se nádor objevuje nejčastěji, nicméně podle posledních zpráv se nedoporučuje častá vakcinace proti vzteklině. Terapie je založena na chirurgické léčbě s širokými okraji. Bohužel nádor má vysoké procento recidiv.

A na závěr, pokud půjdete na vakcinaci s Vaší kočičkou, tak 10-14dní předtím kočku řádně odčervěte, snažte se dodržet termín očkování a pokud se Vám zdá, že není něco s Vaší kočkou vpořádku, řekněte nám to dříve, než ji naočkujeme, jelikož naším klinickým vyšetřením opravdu nezjistíme, že Vaše kočička den předtím třeba zvracela nebo měla průjem. Tohle všechno vysoce napomáhá k dostatečné tvorbě protilátek a tím tedy k lepší imunitní reakci organismu na vakcinaci.